Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
tisdag 24 augusti 2010

Högmässa 3 oktober

Som ni vid det här laget redan har upptäckt så har vi fått en ny medarbetare inom det teckenspråkiga arbetet; Akar Holmgren som kommer att jobba som assistent på 50% under två år. Parallellt med detta studerar hon till diakon på Vårsta diakonigård i Härnösand och blir klar för vigning 2012.

Söndagen 3 oktober välkomnas Akar officiellt i Högmässan i Härnösands domkyrka.
Högmässan leds av domprost Tor Frylmark och Johan Selin kommer att medverka.
Teckenspråkstolk finns på plats och ni är alla varmt välkomna att fira mässa i Härnösand den dagen.