Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
tisdag 24 augusti 2010

Resa till Jerusalem

JERUSALEM

Missa inte detta unika tillfälle!

Vi gör en studieresa till Jerusalem och det heliga landet 15-22 mars 2011.

Detta är en samverkan mellan Teckenspråkscentrum i Härnösand, Härnösands folkhögskola och Studieförbundet Bilda.

Vi lär känna Jerusalem - den heliga staden- som är något av ett mikrokosmos; basarer, gränder, orientaliska kyrkor, synagogor, moskéer, ett myller av liv.
Vi besöker en rad bibliska platser och tar oss till de berättelser där de en gång utspelat sig; Olivberget, Getsemane, Betlehem, Galileiska sjön, Nasareth, osv.
Vi studerar det heliga landets historia och söker kunskap om konflikten, muren och fredsansträngningar.
Vi möter människor och institutioner och besöker flyktingstaden Shufat Camp.
Vi ger tid för egna strövtåg och upptäckter.

Vi flyger från Arlanda och bor centralt inne i Jerusalems gamla stad.
Detta är ingen traditionell turistresa, utan vi utgår från det kontaktnät och de vänner som Härnösands folkhögskola har i området.
Vi har Swedish Christian Studiecetre som en samlingsplats och besöker Svenska Institutet.

Studerande från Härnösands folkhögskolas teckenspråkstolk-utbildning deltar som tolkar under hela resan.

Reseledare är prästen Johan Selin tillsammans med Hans Berglund som är resepedagog vid Härnösands folkhögskola.
Gun-Britt Marklund handleder tolkeleverna. Akar Holmgren är med som diakonal resurs för deltagarna.

Vi förbereder resan genom studier och vi har en förberedelseträff 4-6 februari 2011 på Härnösands folkhögskola.

Begränsat antal deltagare: 15 personer.
Kostnad: 9000 kronor inkl. resor, logi och halvpension. Betalas senast 1 december 2010.
Tillkommer gör dina kostnader för försäkring, pass och ev. vaccinering, och fickpengar.
Anmälan senast 30 september 2010 Obs! Anmälan är bindande.
(Obs! datum 15-22 2011 fortfarande preliminära).

För mer information och anmälan av intresse för denna resa kontakta Johan Selin:
Videosamtal/sms 0735 08 40 71, johan.selin(at)svenskakyrkan.se
eller ring till Fred Nilsson: 0611 55 85 05 (tal).