Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
tisdag 24 augusti 2010

Tidningen Kyrktecknet

I början av sommaren fick du det första numret av tidningen Kyrkteckenet.
Under hösten kommer du att få ytterligare två nummer hem i brevlådan.
Denna tidning kommer att ersätta Dövas kyrkoblad, och den ges ut av kyrkokansliet i Uppsala.
Ambitionen är att tidningen ska planeras och utvecklas i nära samarbete med ett redaktionsråd.
I detta redaktionsråd finns representanter från olika delar av landet, alla verksamma inom det teckenspråkiga arbetet i Svenska kyrkan.
Vi vill nu veta om du även nästa år vill ha Kyrktecknet, och vi vill att du aktivt svarar ja eller nej på denna fråga.
Från och med 2011 kommer vi att uppdatera vårt adressregister hos Berling press som skickar ut tidningen. Detta innebär att om du inte svarat ja på frågan så kommer du inte få någon tidning fortsättningsvis.
Det går bra att ringa videosamtal/smsa/e-posta ditt svar till Johan:
0735-08 40 71
johan.selin(at)svenskakyrkan.se