Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
söndag 22 augusti 2010

Våra e-postadresser

Som ni ser bland våra kontaktuppgifter i spalten till höger har vi skrivit (at) i stället för @ i våra e-post -adresser.
Detta beror på att Svenska kyrkan försöker att undvika att "spam-robotar" kopierar svenskakyrkan.se -adresser.
(Svenska kyrkan tar emot ca 500 000 skräpmejl / dag).
Vi får be er om besväret att själv byta ut (a) mot @ när ni kontaktar oss via e-post.