Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
torsdag 30 december 2010

Gott nytt år!

Jag ser upp emot bergen: varifrån ska jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.

Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen ska inte skada dig
om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall alltid bevara dig,
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

Året slutar och börjar, ett nådens år.
Nu är tiden vår!
Nu har just vi en uppgift, ett liv
och ett hjärta som slår.

(ur bönboken tradition och liv sid 55)

Ett gott och välsignat 2011 önskar vi er alla teckenspråkiga i Svenska kyrkan i Härnösands stift.

Johan Eva Akar