Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
tisdag 25 januari 2011

Informationsbladet

Tyvärr är vårt informationsblad försenat, det kom som ni säkert har upptäkt inte ut i vecka 3 som vi hade planerat.
Förhoppningsvis har ni det i brevlådan under vecka 9.
Vårt informationsblad kommer då att ha ändrat utseende, till det bättre.
Stiftets informatörer kommer sköta redigeringen, det kommer att passa in i Svenska kyrkans profil på ett fint och proffsigt sätt. Så ha tålamod ett tag till!