Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
fredag 19 augusti 2011

KYRKVÄRDSKURSEN INSTÄLLD

Den planerade kyrkvärdskursen på Strömbäcks folkhögskola 10-11 september ställs in p.g.a för få anmälningar.