Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
lördag 12 november 2011

Teckenspråk - Svenska kyrkan - Om oss

Om man går in på www.svenskakyrkan.se och klickar på 'Church of Sweden-other languages,(Svenska kyrkan-andra språk) och sedan 'Teckenspråk', så kommer man till sidan som är länkad här nedan. Fint och informativt, det märks att det pågår mycket inom den teckenspråkiga verksamheten runt om i landet. Och visst syns det att vi i Härnösands stift håller oss väl framme med vårt informationsarbete!
Klicka och läs:
Teckenspråk - Svenska kyrkan - Om oss