Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
måndag 26 mars 2012

INSTÄLLD GUDSTJÄNST

Gudstjänsten 14/4 i Gullänget är inställd!
Vid den senaste gudstjänsten, hos Rutgerssons i Björna, kom vi överrens om att ställa in nästa gudstjänst eftersom den krockar med YDFs årsstämma i Örnsköldsvik. Sprid gärna detta vidare!