Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
tisdag 22 februari 2011

Dövskola i Etiopien

I det teckenspråkiga arbetet är vi vana vid att samla in pengar till missionsföreningen DAM-Dövas Afrika Mission, som gör en mycket viktig insats i Eritrea och Tanzania. Givetvis ska vi fortsätta att stötta DAM.
Dock vill vi här informera om att det även finns andra insatser som man har möjlighet att öronmärka sina gåvor till.
Svenska kyrkan jobbar i sitt internationella arbete med att stödja många olika projekt över hela världen. Följ länken nedan och läs om arbetet med en dövskola i Etiopien. På sidan finns förklarat hur du kan lämna ett ekonomiskt bidrag just till denna skola.

Etiopien - Skola för döva barn, P115 - Svenska kyrkan - Internationellt arbete