Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
söndag 5 februari 2012

VI ÄR IGÅNG

Nu har vi kommit igång med vårens soppluncher och gudstjänster på alla ställen där vi brukar samlas; Gullängets kyrka i Örnsköldsvik, Stora kyrkan i Östersund, Bosvedjans kyrka i Sundsvall, och i Härnösands domkyrka.
Förutom Johan, Eva och Akar finns ytterligare personer som är viktiga för vår verksamhet. I Örnsköldsvik har vi alltid hjälp av den fantastiska Magnhild som alltid serverar oss kyrkaffe, med hjälp av diakon Carina och präst Birgitta. I Östersund får vi kyrklunch av Gunhilds catering och där träffar nu också diakon Margareta. I Bosvedjan träffar vi präst Maria, diakon Louise, värdinna och olika hörande kyrkvärdar som nu har börjat lära sig teckenspråk. Här finns också våra duktiga döva kyrkvärdar Barbro och Lisbeth.
I Härnösand får vi kyrkkaffe av vår värdinna Mona. Här har vi också två kyrkvärdar Karin och Anneli, samt en nybildad gudstjänstgrupp som jobbar med att leda psalmsången i gudstjänsterna.
Välkommen till nästa tillfälle av gemenskap, du håller väl koll i almanackan!

In i den mörka världen kommer en snödroppe, en välsignelse med hopp om frid som bär i sig ett grönt hjärta: en symbol för Guds kärlek, som ständigt förnyas.
Kom och bo i vårt mörker, Herre Kristus, ty mörkt och ljust är lika för dig.
Må naturens vita ljus av hopp, påminna oss om din födelse och lysa upp vår färd genom Fastan och bortom den.

Ur bönboken traditionoch liv