Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
torsdag 25 november 2010

AdventVälkommen till våra teckenspråkiga adventsgudstjänster i de olika kyrkorna!
Tänk på att anmäla dig till vissa av tillfällena, läs mer i inläggen längre ner på sidan.