Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
torsdag 4 november 2010

Inställda Öppet hus

Tidigare annonserat Öppet hus i Ängekyrkan 17/11 är inställt.
Men 15 /12 hälsar Karin och Berit m fl. välkommen igen!

Även Öppet hus på Café Trädgårn 27/11 är inställt.