Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
fredag 28 januari 2011

Referensgruppen

Det har bildats en referensgrupp som ska fungera som ett bollplank för oss som är anställda i verksamheten. Tanken är att gruppen ska möta personalen 2-3 gånger per år och dess roll blir att vara en viktig länk till alla er teckenspråkiga medlemmar i stiftet.
Den 29 januari möts gruppen för första gången. Det blir då en utbildnings- och inspirationsdag i Ängekyrkan i Härnösand. Deltagarna får kunskap om Svenska kyrkans organisation och vi kommer att samtala om våra framtida visioner och mål.
De som ingår i referensgruppen är Thyra Lindström, Göran Modig, Anneli Dahlin och Gun-Britt Marklund.