Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
tisdag 16 augusti 2011

KYRKVÄRDSKURS MED GUDSTJÄNSTVERKSTAD

Ni kommer väl ihåg att anäla er till helgen 10-11 september på Strömbäcks folkhögskola!
Tillsammans med Luleå stift anordnar vi en kyrkvärdskurs med rubriken
En teckenspråkig gudstjänst-hur ska den firas?
Vi kommer att jobba med översättning och gestaltning av texter och psalmer samt samtala om dövas kyrkohistoria och äldre dövas kyrkoupplevelser.
Är du redan nu kyrkvärd, eller nyfiken på uppgiften att bli kyrkvärd så är detta helgen för dig. Är du bara särskilt intresserad av att jobba med gudstjänstutveckling är du också varmt välkommen till denna helg, som är kostnadsfri för deltagarna.
Anmäl ditt intresse om deltagande via e-post till johan.selin(at)svenskakyrkan.se eller via sms 0725 08 40 71 senast 22 augusti.