Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
torsdag 12 augusti 2010

Domkyrkans om- och tillbyggnad

Tisdagen 17/8 kl 18.30 Församlingsgården i Härnösand

Information om domkyrkoprojektet.
Projektledare Per Westberg redovisar innehåll, dagsläge och möjliga justeringar.
Kyrkorådets ordförande Torkel Selin och domprost Tor Frylmark samt fd. stadsarkitekt Hans Thunell medverkar.
Även problematiken kring detaljplanen kommer att beröras.
Kom gärna och ställ frågor och ge synpunkter.
Varmt välkomna!
Teckenspråkstolk finns på plats.