Välkommen!

Här kan du följa med i vad som händer
inom det teckenspråkiga arbetet i
Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Detta är inte en offeciell sida för Svenska
kyrkan.
Det är en blogg att använda för att lätt och snabbt
kunna informera dem som vill delta i våra olika
aktiviteter, och för dem som vill läsa mer om vår verksamhet.

Varmt välkommen!
måndag 23 augusti 2010

Vart går du?

Vart går du?

EN HEL DAG I DIN EGEN RYTM - RETREAT FÖR TECKENSPRÅKIGA

Lördag 2 oktober 2010
Högsjö kyrka och församlingshem.

Klockan 09.30 kaffe och gemensam introduktion i församlingshemmet.
Klockan 18.00 mässa i kyrkan.

Vad är en retreat?
Det är en möjlighet för dig att mitt i vardagslivet för en dag, ta ett steg åt sidan. Att lyssna till Guds tilltal i ditt liv och dela de tankar du vill med en andlig vägledare.

Vad förväntas av dig som deltagare?
Dagen inleds och avslutas gemensamt, resten av tiden ägnar du åt dig själv.
Det finns möjlighet att vandra, vila, reflektera eller göra något med dina händer.
Ta med oömma och varma kläder!

Det kommer att finnas fasta tider för bön och meditation, som du deltar i frivilligt.
Möjlighet till individuella samtal med präst som andlig vägledare.

Kostnad
Retreaten kostar 150 kronor och i detta ingår kaffe, lunch och kvällsmat.
Betalas på plats.

Inga förkunskaper behövs!

Varmt välkomna!

Ytterligare information och anmälan:

Johan Selin, präst, SMS 0735 – 08 40 71
e-post: johan.selin(at)svenskakyrkan.se

Akar Holmgren, assistent, SMS 0763 – 97 59 35
e-post: akar.holmgren(at)svenskakyrkan.se

Camilla Backlund, ledare, SMS 0763 – 37 00 81
e-post: camilla_backlund(at)hotmail.com